آوریل 19 2019 0دیدگاه

پودر لباسشويي فشرده قالبي – استاندارد ملی 3333

استاندارد ملی 3333
سال تصویب:1397
رشته:کمیته ملی استاندارد صنایع شیمایی
موضوع:پودر لباسشويي فشرده قالبي – ويژگي‌ها

                          

 

هدف و دامنه کاربرد

 هدف از تدوین این استاندارد ، تعیین ویژگی های شیمیایی، فیزیکی، روش­های آزمون، نمونه برداری، بسته بندی و نشانه گذاری پودر لباسشویی فشرده قالبی می باشد. این استاندارد برای پودرهای لباسشویی فشرده قالبی مورد مصرف برای شستشوی دستی البسه کاربرد دارد.

 

 پیشگفتار

استاندارد پودر لباسشویی فشرده قالبی – ویژگی‌ها که نخستین بار در سال ۱۳۷۱ تدوین و منتشر شد ، بر اساس پیشنهادهای دریافتی و بررسی و تایید کمیسیون های مربوط برای دومین بار مورد تجدید نظر قرار گرفت و در یک هزار و ششصد و شصت و دومین اجلاسیه کمیته ملی استاندارد صنایع شیمیایی و پلیمر مورخ ۲۹ /2/ ۱۳۹۷ تصویب شد. ایننک این استاندارد به استناد بند ۱ ماده ۳ قانون اصلاح قوانین و مقررات موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران ، مصوب بهمن ماه 1371 ، به عنوان استاندارد ملی ایران منتشر می‌شود.

استانداردهای ملی ایران بر اساس استاندارد ملی ایران شماره ۵ تدوین می‌شوند. برای حفظ همگامی و هماهنگی با تحولات و پیشرفتهای ملی و جهانی در زمینه صنایع، علوم و خدمات، استانداردهای ملی ایران در صورت لزوم تجدید نظر خواهند شد و هر پیشنهادی که برای اصلاح و تکمیل این استانداردها ارائه شود، هنگام تجدید نظر در کمیسیون فنی مربوط مورد توجه قرار خواهد گرفت بنابراین باید همواره از آخرین تجدید نظر استانداردهای ملی ایران استفاده کرد.

 

mohsen-momayez

Write a Reply or Comment