نوامبر 02 2019 0دیدگاه

پوشرنگها و جلاها – حفاظت سازه های فولادی در برابر خوردگی با استفاده از سامانه های رنگ محافظ-قسمت 1: مقدمه کلی- استاندارد ملی 1-6594

استاندارد ملی 1-6594
سال تصویب: 1397
رشته: کمیته ملی استاندارد صنایع شیمیایی

موضوع: پوشرنگ­ها و جلاها – حفاظت سازه­های فولادی در برابر خوردگی با استفاده از سامانه­ های ­رنگ­ محافظ-قسمت 1: مقدمه کلی

 

مقدمه

این استانداری قسمت از مجموعه استانداردهای ملی ایران شماره 6594 است. این استاندارد تحت عنوان پوشرنگ ها جلا ها- حفاظت سازه های فولادی در برابر خوردگی با استفاده از سامانه‌های رنگ محافظ می باشد و شامل قسمت های زیر است:

 قسمت 1: مقدمه کلی

 قسمت 2: طبقه بندی شرایط محیطی

 قسمت ۳ :ملاحظات طراحی

قسمت ۴ :انواع سطوح و آماده سازی آنها

قسمت ۵ :سامانه‌های رنگ محافظ

قسمت ۶ :روش های آزمون جهت عملکرد آزمایشگاهی

 قسمت ۷ :اجرا و نظارت بر رنگ آمیزی

قسمت ۸: تدوین ویژگی ها برای رنگ آمیزی مجدد و تعمیر و نگهداری

 قسمت ۹ :سامانه‌های رنگ محافظ و روشهای آزمون عملکرد برای سازه های فراساحلی و سازه های مرتبط

فولاد بدون حفاظت در جو، در آب و خاک در معرض خوردگی قرار می‌گیرد که می‌تواند منجر به زیان شود. بنابراین، برای جلوگیری از زیان خوردگی، سازه های فولادی به طور معمول محافظت می شوند تا تنش های خوردگی که در طول عمر مفید سازه با آن مواجه هستند را تحمل کنند. روش های مختلفی برای محافظت از خوردگی سازه های فولادی وجود دارد .همه قسمتهای این استاندارد با حفاظت به وسیله سامانه‌های رنگ و پوشش در قسمتهای مختلف سر و کار دارند، ترکیب همه قسمت ها اهمیت در دستیابی به حفاظت مناسب از خوردگی است. افزودن یا سایر اقدام ها ممکن هستند، اما لازم است توافق خاصی بین طرفین ذینفع ایجاد شود.

mohsen-momayez

Write a Reply or Comment