نوامبر 03 2019 0دیدگاه
پوشرنگ ها و جلاها - استاندارد ملی 6594-3

پوشرنگ ها و جلاها – حفاظت سازه های فولادی در برابر خوردگی با استفاده از سامانه های رنگ محافظ- قسمت 3: ملاحظات طراحی- استاندارد ملی 3-6594

استاندارد ملی 3-6594
سال تصویب: 1397
رشته: کمیته ملی استاندارد صنایع شیمیایی

موضوع:پوشرنگ­ها و جلاها – حفاظت سازه ­های فولادی در برابر خوردگی با استفاده از سامانه­ های ­رنگ­ محافظ-قسمت 3: ملاحظات طراحی

 

هدف و دامنه کاربرد

هدف ازتدوین این استاندارد، معیارهای اساسی برای طراحی سازه های فولادی که با سامانه رنگ های محافظ پوشش داده شده است را به منظور جلوگیری از خوردگی زودرس و تخریب پوشش یا سازه، مورد بررسی قرار می‌دهد. این استاندارد مثالهایی از طراحی مناسب و نامناسب را ارائه می‌دهد و نشان می‌دهد که چگونه می توان از مشکلات اعمال، بازرسی، تعمیر و نگهداری اجتناب شود. همچنین اندازه های طراحی که جابجایی و حمل و نقل سازه های فولادی و تسهیل می کند، در نظر گرفته می‌شود.

 

 مراجع الزامی

 در مراجع زیر ضوابطی وجود دارد که در متن این استاندارد به صورت الزامی به آنها اجازه داده شده است. بدین ترتیب آن ضوابط  جزئی از این استاندارد محسوب می شوند.

 در صورتی که به مرجعی با ذکر تاریخ انتشار ارجاع داده شده باشد، اصلاحیه ها و تجدیدنظرهای بعدی آن برای این استاندارد الزام آور نیست. در مورد مراجعی که بدون ذکر تاریخ انتشار به آنها ارجاع داده شده است،همواره  آخرین تجدید نظر و اصلاحیه های بعدی برای این استاندارد الزام‌آور است.

mohsen-momayez

Write a Reply or Comment