نوامبر 05 2019 0دیدگاه
پوشرنگ ها و جلاها - استاندارد ملی 6594-6

پوشرنگ ها و جلاها – حفاظت سازه های فولادی در برابر خوردگی با استفاده از سامانه های رنگ محافظ-قسمت 6: روش‏های‌ آزمون‌ جهت‌ عملکرد آزمایشگاهی‌- استاندارد ملی 6-6594

استاندارد ملی 6-6594
سال تصویب: 1397
رشته: کمیته ملی استاندارد صنایع شیمیایی

موضوع: پوشرنگ ­ها و جلاها – حفاظت سازه ­های فولادی در برابر خوردگی با استفاده از سامانه­ های رنگ­ محافظ-قسمت 6: روش‏های‌ آزمون‌ جهت‌ عملکرد آزمایشگاهی‌

 

هدف و دامنه کاربرد

هدف از تدوین این استاندارد، تعیین روش های آزمون آزمایشگاهی و شرایط آزمون به منظور ارزیابی سامانه های رنگ جهت حفاظت خوردگی سازه های فولادی می باشد. نتایج آزمون، در انتخاب سامانه های رنگ مناسب کمک نموده ولی اطلاعات دقیقی جهت تعیین دوام سامانه‌های رنگ ارائه نمی‌کند.

 این استاندارد شامل سامانه‌های رنگ محافظ طراحی شده برای اعمال بر روی فولاد بدون پوشش، فولاد گالوانیزه شده به روش غوطه وری گرم مطابق با استاندارد ISO1461 و سطوح فولادی با پوشش فلزی پاشش حرارتی شده مطابق با استاندارد ISO2063-1 و ISO2063-2 می باشد.

 این استاندارد برای سامانه‌های رنگ محافظ برای فولاد رنگ آمیزی شده یا آبکاری شده الکتریکی کاربرد ندارد. محیط هایی که برای رده بندی های خورندگیC2تاC5 وIm1 تا Im3 در استاندارد ملی2-6594 تعریف شده است، در نظر گرفته شده اند.

mohsen-momayez

Write a Reply or Comment