نوامبر 05 2019 0دیدگاه
پوشرنگ ها و جلاها - استاندارد ملی 6594-7

پوشرنگ ها و جلاها – حفاظت سازه های فولادی در برابر خوردگی با استفاده از سامانه های رنگ محافظ- قسمت 7: اجرا و نظارت بر رنگ آمیزی- استاندارد ملی 7-6594

استاندارد ملی 7-6594
سال تصویب: 1397
رشته: کمیته ملی استاندارد صنایع شیمیایی

موضوع: پوشرنگ­ها و جلاها – حفاظت سازه ­های فولادی در برابر خوردگی با استفاده از سامانه­ های رنگ­ محافظ-قسمت 7: اجرا و نظارت بر رنگ­ آمیزی

 

هدف و دامنه کاربرد

هدف از تدوین این استاندارد، ارائه روشهای اجرایی و نظارت بر رنگ آمیزی سازه های فولادی در کارگاه یا محل نصب می باشد.

 این استاندارد در موارد زیر کاربرد ندارد:

– آماده سازی سطوح رنگ آمیزی شده (به استاندارد ملی4-6594 مراجعه شود) و نظارت بر این گونه فعالیت‌ها

 – اعمال پوشش های فلزی

-روش های آماده سازی سطح، نظیر فسفاته و کروماته کردن و روش های اعمال رنگ نظیرغوطه وری، پوشش پودری یا کلاف پوشانی.

 

مراجع الزامی

 در مراجع زیر ضوابطی وجود دارد که در متن این استاندارد به صورت الزامی به آنها ارجاع داده شده است. بدین ترتیب، آن ضوابط جزئی از استاندارد محسوب می‌شوند. در صورتی که به مرجعی با ذکر تاریخ انتشار جا داده شده باشد، اصلاحیه ها و تجدید نظرهای بعدی آن برای این استاندارد الزام آور نیست.

 

mohsen-momayez

Write a Reply or Comment