نوامبر 06 2019 0دیدگاه
پوشرنگ ها و جلاها - استاندارد ملی 6594-8

پوشرنگ ها و جلاها – حفاظت سازه های فولادی در برابر خوردگی با استفاده از سامانه های رنگ محافظ-قسمت 8: تدوین ویژگی ها برای رنگ آمیزی مجدد و تعمیر و نگهداری- استاندارد ملی 8-6594

استاندارد ملی 8-6594
سال تصویب: 1397
رشته: کمیته ملی استاندارد صنایع شیمیایی

موضوع: پوشرنگ­ها و جلاها – حفاظت سازه­ های فولادی در برابر خوردگی با استفاده از سامانه­ های رنگ­ محافظ-قسمت 8: تدوین ویژگی­ها برای رنگ آمیزی مجدد و تعمیر و نگه­داری

 

هدف و دامنه کاربرد

هدف از تدوین این استاندارد، تعیین ویژگی ها جهت حفاظت سازه های فولادی در برابر خوردگی با استفاده از سامانه‌های رنگ محافظ می‌باشد. این استاندارد در مورد رنگ آمیزی مجدد و تعمیر و نگهداری در کارگاه یا محل نصب بوده و نیز قابل کاربرد در حفاظت خوردگی اجزای جداگانه نیز می باشد. این استاندارد شامل حفاظت از خوردگی سازه های فولادی است که در معرض تنش های خوردگی مختلف از طرف محیط هایی نظیر سالن سرپوشیده، هوای آزاد و بوته و در آب یا مدفون در خاک و نیزتنش های خاص نظیر دماهای متوسط یا بالا میباشد. نیاز به محدوده‌های دوام مختلف در نظر گرفته شده است.

این استاندارد همچنین شامل سطوح فولادی گالوانیزه شده گرم، پاشش فلزی شده، آبکاری شده با روی یا روئینه  کاری شده جامد و سطوح فولادی که قبلا رنگ آمیزی شده اند می باشد.

 در این استاندارد، از نواحی مرجع برای ارزیابی کیفیت کار حفاظت از خوردگی و عملکرد سامانه‌های رنگ محافظ مورد استفاده قرار می گیرد.

این استاندارد نمودار دقیق جریان برنامه ریزی برای رنگ آمیزی مجدد و تعمیر و نگهداری را که به هنگام نوشتن یک ویژگی باید مورد توجه قرار گیرند، فراهم می کند.

 

مراجع الزامی

 در مراجع زیر ضوابطی وجود دارد که در متن این استاندارد به صورت الزامی به آنها ارجاع داده شده است. بدین ترتیب، آن ضوابط جزئی از استاندارد محسوب می‌شوند. در صورتی که به مرجعی با ذکر تاریخ انتشار جا داده شده باشد، اصلاحیه ها و تجدید نظرهای بعدی آن برای این استاندارد الزام آور نیست.

 

mohsen-momayez

Write a Reply or Comment