می 17 2019 0دیدگاه
پوشش‌های محافظ پیوند - استاندارد ملی 10167

پوشش‌های محافظ پیوند- ذوبی برای سطوح داخلی و خارجی اتصالات چدن نشکن و چدن خاکستری- استاندارد ملی 10167

استاندارد ملی 10167
سال تصویب:1397
رشته: کمیته ملی استانداردآب وآبفا
موضوع: پوشش‌های محافظ پیوند- ذوبی برای سطوح داخلی و خارجی اتصالات چدن نشکن و چدن خاکستری

 

هدف و دامنه کاربرد

 هدف از تدوین این استاندارد، ارائه ای حداقل الزامات پوشش های داخلی و خارجی، بر پایه پیوند- ذوبی مورد استفاده در اتصالات آبرسانی برای خریداران ، سازندگان و مجری پوشش است

 الزامات مندرج در این استاندارد، پوشش های محافظ پیوند- ذوبی برای سطوح داخلی و خارجی اتصالات چدن نشکن و چدن خاکستری مورد استفاده در صنعت تأمین آب آشامیدنی، پساب تصفیه شده ، فاضلاب غیر خورنده و آب خام را توصیف می‌کند. این الزامات شامل شرح الزامات مواد، نحوه اجرا و الزامات کارایی است.

 پوشش هایی که بر اساس توافق بین خریدار و سازنده برای شرایط خدمات خاص مانند آب شور، مجرای فاضلاب، اسید ، درجه حرارت بالا و غیره استفاده می شود و کاربرد ندارد. این استاندارد یا قسمتی از آن می تواند در اسناد خرید اتصالات با پوشش های پیوند- ذوبی ارجاع داده شود. برای کاربردهایی که امکان تماس با فاضلاب های خورنده دارد با سازنده لوله و اتصالات برای پوشش مناسب مشورت و توافق شود.

mohsen-momayez

Write a Reply or Comment