ژانویه 24 2020 0دیدگاه
چراغ ها- استاندارد ملی 5920-2-12

چراغ ها- قسمت 2-12: چراغ خواب دوشاخه سرخود با اتصال مستقیم به برق شهر- الزامات ویژه- استاندارد ملی12-2-5920

استاندارد ملی 5920-2-12
سال تصویب: 1398
رشته: کمیته ملی استاندارد برق و الکترونیک

موضوع: چراغ­ ها-قسمت 2-12: چراغ­خواب­ دوشاخه سرخود با اتصال مستقیم به برق شهر-الزامات ویژه

 

پیشگفتار

استاندارد «چراغها -چراغ خواب دو شاخه سر خود با اتصال مستقیم به برق شهر– الزامات ویژه» که پیش نویس آن در کمیسیون های مربوط بر مبنای پذیرش استانداردهای بین‌المللی/ منطقه‌ای به عنوان استاندارد ملی ایران به روش اشاره شده در مورد الف، بند ۷ ،استاندارد ملی شماره ۵ تهیه و تدوین شده، در هزار و دویست وبیست وسومین اجلاسیه  کمیته ملی استاندارد برق و الکترونیک مورخ ۱۴/ ۵/ ۱۳۹۸ تصویب شد. اینک این استاندار به استناد بند ۱ ماده ۳ قانون اصلاح قوانین و مقررات موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، مصوب بهمن ماه ۱۳۷۱، به عنوان استاندارد ملی ایران منتشر می شود.

 

مقدمه

این استاندارد باید همراه با بخش هایی از استاندارد ملی ایران شماره1-5920 به کار برده می شود که به آنها ارجاع داده شود. در متن این استاندارد هر جا که عبارت« اضافه شود »، «تغییر داده شود» یا «جایگزین شود» در مورد یک بخش، بند یا زیربند بیان شده باشد، مقررات مربوط در استاندارد ملی ایران شماره1-5920 باید به همان صورت تطبیق داده شود.

 

 هدف و دامنه کاربرد

هدف از تدوین این استاندارد، تعیین الزامات چراغ خواب های دو شاخه سر خود با اتصال مستقیم به برق شهر است که از منابع نوری الکتریکی با بیشینه ولتاژ 250Va.c و فرکانس50/60Hz استفاده می‌کنند. این استاندارد باید همراه با بخش هایی از استاندارد ملی ایران شماره1-5920 به کار برده شود که به آنها ارجاع داده می شود.

 

سرسره‌های آبی-قسمت 1: الزامات ایمنی و روش‌های آزمون

mohsen-momayez

Write a Reply or Comment