آوریل 24 2019 0دیدگاه

چرم- استاندارد ملی 9623

استاندارد ملی 9623
سال تصویب:1397
رشته: کمیته ملی استاندارد چرم – پوست
موضوع: چرم -آزمون های شیمیایی، فیزیکی، مکانیکی و ثبات – رنگ تعیین محل تهیه نمونه

 

هدف و دامنه کاربرد

هدف از تدوین این استاندارد، تعیین محل تهیه نمونه آزمایشگاهی از یک قطعه چرم ، می باشد این استاندارد شامل روش برچسب گذاری و نشانه گذاری نمونه های آزمایشگاهی به منظور شناسایی نمونه ها از یکدیگر، نیز می باشد.

یادآوری ۱ – این استاندارد در مورد انواع چرم های تهیه شده از پوست حیوانات پستاندار، صرفنظر از نوع دباغی ان ها ، کاربرد دارد.

یادآوری 2- این استاندارد در مورد خزو چرم های تهیه شده از پرندگان، ماهیها، و خزندگان، کاربرد ندارد.

mohsen-momayez

Write a Reply or Comment