اکتبر 08 2019 0دیدگاه
ارزيـــابي ميكـــروسكوپي ژئوسينتتيك - استاندارد ملی 15579

ژئوسينتتيك ها- ارزيابي مقاومت در برابر رشد ترك ژئوممبرين هاي پلي الفيني با استفاده از آزمون بار كششي ثابت بر روي شكاف- روش آزمون- استاندارد ملی 15579

استاندارد ملی 15581
سال تصویب: 1397
رشته: کمیته ملی استانداردپوشاک و فرآورده های نساجی و الیاف

موضوع: ژئوسينتتيك ­ها- مقاومت به سوراخ­ شدگي ژئوممبرين ها-روش آزمون

 

هدف و دامنه کاربرد

هدف از تدوین این استاندارد، بیان روش آزمون شاخص برای تعیین مقاومت به سوراخ شدگی با میله کوتاه با قطر کم برای ژئوممبرین ها است.

 این استاندارد برای ژئوتکستایل ها، ژئونتها و ژئوگریدهایی که دارای روزنه های بزرگ باشند، کاربرد ندارد.

 یادآوری – برای این‌گونه محصولات باید ازISO12236 استفاده کرد.

 

مراجع الزامی

 در مراجع زیر ضوابطی وجود دارد که در متن این استاندارد به صورت الزامی به آنها ارجاع داده شده است. بدین ترتیب آن ضوابط جزئی از این استاندارد محسوب می‌شوند.

در صورتی که به مرجعی با ذکر تاریخ انتشار جا داده شده باشد، اصلاحیه ها و تجدید نظرهای بعدی آن برای این استاندارد الزام آور نیست . در مورد مراجعی که بدون ذکر تاریخ انتشار به آنها ارجاع داده شده است، همواره آخرین تجدید نظر و اصلاحیه های بعدی برای این استاندارد الزام‌آور است.

 

mohsen-momayez

Write a Reply or Comment