اکتبر 07 2019 0دیدگاه
ارزيـــابي ميكـــروسكوپي ژئوسينتتيك - استاندارد ملی 15578

ژئوسينتتيك ها- تعيين خواص كششي ژئوممبرين هاي تقويت نشده پلي اتيلن و پلي پروپيلن انعطاف پذير- روش آزمون- استاندارد ملی 15578

استاندارد ملی 15578
سال تصویب: 1397
رشته: کمیته ملی استانداردپوشاک و فرآورده های نساجی و الیاف

موضوع: ژئوسينتتيك­ ها- تعيين خواص كششي ژئوممبرين ­هاي تقويت نشده پلي­ اتيلن و پلي­ پروپيلن انعطاف پذير- روش آزمون

 

هدف و دامنه کاربرد

هدف از تدوین این استاندارد، تعیین روش تعیین خواص کششی ژئوممبرین های تقویت نشده پلی اتیلن و پلی پروپیلن انعطاف پذیر است.

 این استاندارد برای ژئوممبرین های تقویت نشده پلی اتیلن و پلی پروپیلن انعطاف پذیر با ضخامت 25/0 تا 3/6میلی متر کاربرد دارد.

 یادآوری- این استاندارد روش اندازه گیری فیزیکی را به طور کامل پوشش نمی .

 نتایج بدست آمده از این روش می‌توان مرتبط و مناسب برای طراحی مهندسی با در نظر گرفتن شرایط آزمون در مقایسه با شرایط مصرف ژئوممبرین ها باشد.

مراجع الزامی

 در مراجع زیر ضوابطی وجود دارد که در متن این استاندارد به صورت الزامی به آنها ارجاع داده شده است بدین ترتیب، آن ضوابط جزئی از استاندارد محسوب می شوند.

 در صورتی که به مرجعی با ذکر تاریخ انتشار ارجاع داده شده باشد،  اصلاحیه ها و تجدید نظرهای بعدی آن برای این استاندارد الزام آور نیست. در مورد مراجعی که بدون ذکر تاریخ انتشار به آنها ارجاع داده شده است، همواره آخرین تجدید نظر و اصلاحیه های بعدی برای این استاندارد الزام آور است.

 

mohsen-momayez

Write a Reply or Comment