اکتبر 09 2019 0دیدگاه
مقاومت به سوراخ¬ شدگي ژئوممبرين ها - استاندارد ملی 15581

ژئوسينتتيك ها- مقاومت به سوراخ شدگي ژئوممبرين ها-روش آزمون- استاندارد ملی 15581

استاندارد ملی 15579
سال تصویب: 1397
رشته: کمیته ملی استانداردپوشاک و فرآورده های نساجی و الیاف

موضوع: ژئوسينتتيك ­ها- ارزيابي مقاومت در برابر رشد ترك ژئوممبرين­ هاي پلي ­الفيني با استفاده از آزمون بار كششي ثابت بر روي شكاف- روش آزمون

 

هدف و دامنه کاربرد

هدف از تدوین این استاندارد، به دست آوردن داده های آزمایشگاهی از مقاومت در برابر رشد ترک تحت بار کششی ثابت و شرایط محیطی تسریع شده ورق های پلی الفینی ژئوممبرین می باشد.

 با استفاده از این روش می توان زمان انتقال و زمان شکست برای آزمونه معین تحت بار کششی تعیین شده را به دست آورد.

 

مراجع الزامی

 در مراجع زیر ضوابطی وجود دارد که در متن این استاندارد به صورت الزامی به آنها ارجاع داده شده است بدین ترتیب، آن ضوابط جزئی از استاندارد محسوب می شوند.

 در صورتی که به مرجعی با ذکر تاریخ انتشار ارجاع داده شده باشد،  اصلاحیه ها و تجدید نظرهای بعدی آن برای این استاندارد الزام آور نیست. در مورد مراجعی که بدون ذکر تاریخ انتشار به آنها ارجاع داده شده است، همواره آخرین تجدید نظر و اصلاحیه های بعدی برای این استاندارد الزام آور است.

 

mohsen-momayez

Write a Reply or Comment