اکتبر 08 2019 0دیدگاه
ژئوسينتتيك - استاندارد ملی 15580

ژئوسينتتيك ها- پيرسازي ژئوممبرين هاي پلي الفيني در آون -روش آزمون- استاندارد ملی 15580

استاندارد ملی 15580
سال تصویب: 1397
رشته: کمیته ملی استانداردپوشاک و فرآورده های نساجی و الیاف

موضوع: ژئوسينتتيك­ ها- پيرسازي ژئوممبرين­ هاي پلي ­الفيني در آون -روش آزمون

 

هدف و دامنه کاربرد

 هدف از تدوین این استاندارد، تخمین مقاومت ژئوممبرین های پلی الفینی در برابر پیرسازی گرمائی در مجاورت هوا می باشد. در این استاندارد فقط روش قرار دادن آزمونه در معرض هوای گرم مشخص شده است .

این روش به عنوان راهنما برای مقایسه پیرسازی گرمایی مواد مختلف به کمک اندازه گیری تغییر در خواص مورد نظر می تواند کاربرد داشته باشد. این روش نمی‌تواند خواص پیرسازی گرمایی را در حالی که اثرمتقابل بین تنش، عوامل محیطی، دما و زمان شکست وجود دارد، پیش بینی کند.

 

mohsen-momayez

Write a Reply or Comment