ژوئن 04 2019 0دیدگاه
کلاه ایمنی - استاندارد ملی14196

کلاه های ایمنی صنعتی- استاندارد ملی 14196

استاندارد ملی 14196
سال تصویب:1397
رشته:کمیته ملی استاندارد ورزش و تجهیزات ورزشی
موضوع: کلاه ­های ایمنی صنعتی- ویژگی­ ها و روش ­های آزمون

 

هدف و دامنه کاربرد

هدف از تدوین این استاندارد، تعیین الزامات فیزیکی و عملکردی، روشهای آزمون و الزامات نشانه گذاری کلاه های ایمنی صنعتی است. الزامات اجباری این استاندارد برای کلاه های ایمنی مورد استفاده در کاربردهای عمومی صنایع است. در مواردی که تولیدکننده مدعی خصوصیت ویژه در تولید خود باشد، الزامات عملکردی اختیاری تکمیلی مد نظر قرار می‌گیرد. هدف اولیه کلاه های ایمنی صنعتی ایجاد پوشش محافظتی در برابر افتادن اجسام و جلوگیری از بروز صدمات مغزی و شکستگی جمجمه است.

 

mohsen-momayez

Write a Reply or Comment