می 27 2019 0دیدگاه
اوره با پوشش گوگردی(SCU)- استاندارد ملی 22248

کودها و بهسازهای خاک – اوره با پوشش گوگردی(SCU)- استاندارد ملی 22248

استاندارد ملی 22248
سال تصویب:1396
رشته: استاندارد ملی کود و سموم
موضوع: کودها و بهسازهای خاک – اوره با پوشش گوگردی(SCU)

 

مقدمه

اوره با پوشش گوگردی(SCU)، شامل ذرات اوره با پوشش گوگرد، کودی کندرها است که برای نخستین بار توسط مرکز توسعه ملی کود ایالت تنسی در آلابامای امریکا در سال ۱۹۶۱ تولید گردیده و در سال ۱۹۶۷ به مرحله تولید تجاری رسیده است. اوره با پوشش گوگردی، به وسیله پوشاندن اوره با گوگرد و نوعی سیلنت تولید می‌شود. پوشش اصلی SCU گوگرد میباشد. گوگرد غیر محلول در آب بوده و ویژگی های شیمیایی پایداری دارد، در از این روی یک ماده پوششی غیر قابل نفوذ می باشد. بعلاوه گوگرد به خودی خود یک عنصر غذایی ثانویه بوده و در صورت استفاده مناسب باعث آلودگی خاک نمی شود.

 

هدف و دامنه کاربرد

هدف از تدوین این استاندارد، تعیین روش ای برای اندازه گیری مقدار نیتروژن کل، نرخ انحلال یک روزه (1DDR) نرخ انحلال هفت روزه(7DDR) ، مقدار گوگرد، مقدار بیورت، مقدار آب و دانه بندی اوره با پوشش گوگردی می باشد. این روش ها برای اوره با پوشش گوگردی کاربرد دارند.

 

 

 

mohsen-momayez

Write a Reply or Comment