می 26 2019 0دیدگاه
اوره با پوشش گوگردی(SCU)- استاندارد ملی 22249

کودها و بهسازی خاک- اوره با پوشش گوگردی(SCU)- استاندارد ملی 22249

استاندارد ملی 22249
سال تصویب:1396
رشته: استاندارد ملی کود و سموم
موضوع: کودها و بهسازی خاک- اوره با پوشش گوگردی(SCU)- الزامات کلی

 

هدف و دامنه کاربرد

هدف از تدوین این استاندارد، تعیین الزامات کلی در خصوص نمونه برداری و آماده سازی آزمایه ، علامت گذاری و برچسب زنی، بسته‌بندی، حمل و نقل و شرایط نگهداری کودهای اوره با پوشش گوگردی است.

mohsen-momayez

Write a Reply or Comment