دسامبر 14 2019 0دیدگاه
کیفیت آب- استاندارد ملی 11611-12

کیفیت آب- نمونه برداری-قسمت 12: نمونه برداری از رسوبات کف رودخانه ها، دریاچه ها و نواحی دهانگاهی (مصبی)- راهنما- استاندارد ملی 12-11611

استاندارد ملی 12-11611
سال تصویب: 1397
رشته: کمیته ملی استانداردآب وآبفا

موضوع:کیفیت آب- نمونه ­برداری-قسمت 12: نمونه­ برداری از رسوبات کف رودخانه ­ها، دریاچه ­ها و نواحی دهانگاهی (مصبی)- راهنما

 

مقدمه

 این استاندارد یک قسمت از مجموعه استانداردهای ملی ایران شماره11611 است.

 سایر قسمت های این استاندارد عبارتند از:

– قسمت یک: راهنمای طراحی برنامه های نمونه برداری

-قسمت ۲: روش های نمونه برداری -آیین کار

– قسمت ۳: نگهداری و انتقال نمونه های آب

– قسمت ۴ :نمونه برداری از دریاچه های طبیعی و مصنوعی راهنما

– قسمت ۵ :راهنمای نمونه‌برداری از آب آشامیدنی در سیستم توزیع و تصفیه خانه

– قسمت ۶ :نمونه برداری از رودخانه ها و نهرها – آیین کار

– قسمت ۷ : نمونه‌برداری از آب و بخار در تاسیسات مولد بخار (بویلر) آیین کار

– قسمت ۸ :نمونه برداری از فرور ریزه های آبی- آیین کار

– قسمت ۹ :نمونه‌برداری از آب دریا- آیین کار

– قسمت ۱۰ :نمونه برداری از پسابها -آیین کار

– قسمت ۱۱ : راهنمای نمونه برداری ازآب های زیرزمینی

– قسمت ۱۳ :راهنمایی نمونه برداری از لجن ها

– قسمت ۱۴ :تضمین و کنترل کیفیت زیست – محیط نمونه برداری و جابجایی آب – ایین کار

– قسمت ۱۵: راهنمای نگهداری و جابجایی نمونه های لجن و رسوب

– کیفیت آب -نمونه برداری- قسمت ۱۶ :آزمون زیست این نمونه ها- راهنما

mohsen-momayez

Write a Reply or Comment