نوامبر 12 2019 0دیدگاه
کیفیت خاک- استاندارد ملی 11115-3

کیفیت خاک- انحلال برای اندازه گیری مقدار کل عناصر- قسمت 3: انحلال با هیدروفلوریک، هیدروکلریک و نیتریک اسید با استفاده از روش مایکروویو تحت فشار- استاندارد ملی 3-11115

استاندارد ملی 3-11115
سال تصویب: 1397
رشته: کمیته ملی استاندارد محیط زیست

موضوع: کیفیت خاک- انحلال برای اندازه­ گیری مقدار کل عناصر- قسمت 3: انحلال با هیدروفلوریک، هیدروکلریک و نیتریک اسید با استفاده از روش مایکروویو تحت فشار- روش آزمون

 

مقدمه

این استاندارد، طرحی برای تجزیه پارامترهای معدنی در خاک و مواد خاک است. این استاندارد مربوط به انحلال کامل خاک و مواد خاک برای تجزیه عناصر در مرحله بعدی است.

 مخلوطی از اسیدها بر پایه نیتریک اسید، هیدروفلوریک اسید وهیدروکلریک اسید برای انحلال بیشتر خاک ها و مواد مشابه استفاده می شود. محلول های نهایی می توانند به صورت جداگانه یا با ترکیبی از روش های طیف سنجی جذب اتمی(AAS) طیف سنجی نشر نوری پلاسمای جفت شده القایی(ICP-OES) یا طیف سنجی جرمی پلاسمای جفت شده القایی(ICP-MS) اندازه گیری شوند.

 این استاندارد یک قسمت از مجموعه استانداردهای ملی ایران شماره 11115 است. عنوان سایر قسمت های آن به شرح زیر است:

– قسمت 1: روش انحلال با هیدروفلوریک اسید و پرکلریک اسید

– قسمت ۲: انحلال توسط ذوب قلیایی

 

هدف و دامنه کاربرد

هدف از تدوین این استاندارد، تعیین روشی برای انحلال نمونه های خاک به کمک مایکروویو (تندپز) و با استفاده مخلوطی از نیتریک اسید، هیدروفلوریک اسید و هیدروکلریک اسید، برای اندازه گیری مقادیر کل عناصر آلومینیوم، آرسنیک، باریم، کلسیم، کادومیوم، کبالت، کروم، مس، آهن، جیوه، پتاسیم، لیتیم، منیزیم، منگنز، سدیم، نیکل، فسفر، سرب، گوگرد، سلنیم، آنتیموان، استرانیسم، تالیم، وانادیم و روی است.

 این استاندارد برای انواع خاک و مواد خاک کاربرد دارد.

 زمینه اصلی کاربرد این استاندارد بررسی زمین شناسی و خاک شناسی است.

 

mohsen-momayez

Write a Reply or Comment