نوامبر 09 2019 1دیدگاه
کیفیت خاک - استاندارد ملی 10954

کیفیت خاک- تعیین مقادیر زمینه- راهنما- استاندارد ملی 10954

استاندارد ملی 10954
سال تصویب: 1397
رشته: کمیته ملی استاندارد محیط زیست

موضوع: کیفیت خاک- تعیین مقادیر زمینه- راهنما

 

هدف و دامنه کاربرد

هدف از تدوین این استاندارد، ارائه راهنمایی هایی برای اصول و روش های اصلی در خصوص تعیین مقادیر زمینه برای مواد آلی و معدنی موجود در خاک در مقیاس محلی/ منطقه‌ای می باشد. این استاندارد برای مقیاس محل در نظر گرفته نشده است.

 

 این استاندارد برای موارد زیر کاربرد دارد:

– ارائه راهنمایی هایی برای راهبردهای نمونه برداری و پردازش داده ها

– روش هایی برای شناسایی نمونه برداری و آنالیز نمونه ها

این استاندارد برای تعیین مقادیر زمینه آبهای زیرزمینی و رسوب ها کاربرد ندارد.

 

 مراجع الزامی

در مراجع زیربط ضوابطی وجود دارد که در متن این استاندارد به صورت الزامی به آنها ارجاع داده شده است. بدین ترتیب، آن ضوابط جزئی از این استاندارد محسوب می شوند.

 در صورتی که به مرجعی با ذکر تاریخ انتشار ارجاع داده شده باشد، اصلاحیه ها و تجدید نظرهای بعدی آن برای این استاندارد الزام آور نیست. در مورد مراجعی که بدون ذکر تاریخ انتشاربه آنها ارجاع داده شده است، همواره آخرین تجدید نظر و اصلاحیه های بعدی برای این استاندارد الزام‌آور است.

mohsen-momayez

1 دیدگاه

  1. خوب است

    پاسخ

Write a Reply or Comment