ژوئن 29 2019 0دیدگاه
گازهای خنک کننده(مبرد) - استاندارد ملی 10050

گازهای خنک کننده(مبرد)- استاندارد ملی 10050

استاندارد ملی 10050
سال تصویب: 1396
رشته: کمیته ملی استاندارد صنایع شیمیایی
موضوع: گازهای خنک کننده(مبرد)-ویژگیها

 

هدف

1-1 – هدف از تدوین این استاندارد، تعیین ویژگی ها ، خلوص ترکیبات و آلاینده‌های گازهای خنک کننده می باشد. در این استاندارد همچنین روش های آزمون مورد قبول مرتبط ، برای پذیرش گازهای خنک کننده فهرست شده در بند ۲ صرف نظر از منبع تولید آنها (جدید، بازیافتی و احیا شده یا بسته بندی)، که در محصولات تهویه مطبوع و یخچال های موجود و جدید به کار می روند ، بیان شده است .

1-2- این استاندارد برای راهنمایی صنایع سازندگان، بازیافت کنندگان، توزیع‌کنندگان، بسته بندی کنندگان مجدد، نصب کنندگان، سرویسکاران، پیمانکاران و استفاده کنندگان از گازهای خنک کننده فلوئوروکربنی، هیدروکربنی و دی اکسید کربنی می‌باشد.

این استاندارد، سطوح قابل قبولی را از آلاینده های گازهای خنک کننده فلوئروکربنی، هیدروکربنی و دی اکسید کربنی صرفنظر از منبع تولید آنها (الزامات و خلوص) و روشهای آزمون قابل قبولی را برای اندازه گیری آنها مشخص می‌کند.

 

mohsen-momayez

Write a Reply or Comment