می 28 2019 0دیدگاه
گردشگری- قایق بدون خدمه - استاندارد ملی 15174

گردشگری و خدمات وابسته- اجاره (چارتر) قایق بدون خدمه- استاندارد ملی 15174

استاندارد ملی 15174
سال تصویب:1397
رشته: کمیته ملی استاندارد میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری
موضوع: گردشگری و خدمات وابسته- اجاره (چارتر) قایق بدون خدمه- حداقل الزامات خدمات و تجهیزات

 

مقدمه

در ده سال گذشته اجاره قایق بدون خدمه بسیار رایج شده و در نتیجه کسب و کار اجاره حاصل از آن در حال گسترش است .اجاره قایق بدون خدمه نمونه بارزی از فعالیت کسب و کار در ساحل است و اینترنت برای امکان ارائه خدمات به عموم مردم را برای شرکت های فعال در این زمینه تسهیل نموده است. دسترسی آسان به اطلاعات از طریق اینترنت و بازار رو به رشد اجاره، انتخاب گسترده ای را برای خدمات اجاره قایق در سراسر جهان فراهم کرده است. این مسئله را می‌توان با نگاهی به تعداد نمایشگاه‌های بزرگ بین المللی که تعداد کثیری از شرکت های رقیب اجاره دهنده قایق در آن حضور دارند، آشکارا مشاهده کرد.

 بااین همه، کیفیت ارائه خدمات شرکت هایی که قایق بدون خدمه را اجاره می‌دهند می‌تواند به طور اساسی متفاوت و مقایسه و ارزیابی خدمات ارائه شده دشوار باشد. این مسئله زمینه نامساعدی را ایجاد کرده و نارضایتی در بین ارائه دهندگان خدمات اجاره قایق بدون خدمه و همین طور کسانی که این خدمات را دریافت می‌کنند به وجود می آورد. بنابراین، تدوین استانداردی در این خصوص می تواند یک بازار کیفی برای اجاره قایق بدون خدمه ایجاد کند و سطح رضایت را در ارائه دهندگان و دریافت کنندگان خدمات افزایش دهد.

این استاندار به چگونگی ارزیابی کیفیت و سطح ایمنی قایق بدون خدمه که اجاره داده می شود می پردازد. ارزیابی صحیح در لحظه تحویل قایق (قبل و بعد از زمان اجاره) از اهمیت بسیاری برخوردار است.

 

هدف و دامنه کاربرد

هدف از تدوین این استاندارد، تعیین حداقل الزامات سطح خدمات و تجهیزات برای قایق های بدون خدمه است که در آبهای داخلی، ساحلی و دور از ساحل اجاره داده می شود این استاندارد برای تمام افراد یا سازمانهایی که قایقهای بدون خدمه را اجاره می دهند کاربرد دارد.

این استاندارد:

–  ایمنی قایق بدون خدمه و مسافران آن را پوشش می‌دهد اما شامل ورزش های مرتبط با فعالیت‌های تفریحی که در آب انجام می گیرد نیست.

– برای قایق هایی که با کابیتان یا خدمه ارائه می گردند و جایی برای اقامت ندارند کاربرد ندارد.

– الزامات ساختاری برای قایق بدون خدمه و تجهیزات فراهم شده را تعیین نمی کند

mohsen-momayez

Write a Reply or Comment