می 09 2019 0دیدگاه
گچ عايق حرارتي- صوتي- استاندارد ملی 12805

گچ – پنل‌هاي مركب صفحه هاي گچي عايق حرارتي- صوتي- استاندارد ملی 12805

استاندارد ملی 12805
سال تصویب:1397
رشته: کمیته ملی استاندارد مهندسی ساختمان و مصالح و فرآورده های ساختمانی
موضوع: گچ – پنل‌هاي مركب صفحه ­هاي گچي عايق حرارتي/صوتي- تعاريف، الزامات و روش‌هاي آزمون

 

هدف و دامنه کاربرد

هدف از تدوین این استاندارد، تعیین مشخصات و عملکرد پنل های مرکب صفحه های گچی عایق حرارتی- صوتی است که در ساخت آنها به منظور عایق کاری داخلی دیوار (حرارتی و یا صوتی)، فراورده عایق کاری درون صفحه های گچی، لایه گذاری شده است.

 این نوع پنل ها با استفاده از مواد چسباننده یا با اتصال مکانیکی به مصالح پشت کار توپر قائم و با اتصال مکانیکی به قاب چوبی یا فلزی وصل می شوند. روش اتصال و درز بندی باید به گونه‌ای باشد که فرآورده عایق کاری در کاربرد های معمولی نمایان نباشد.

این استاندارد برای موارد زیر کاربرد دارد و خصوصیات عملکردی زیر را در بر می گیرد:

– واکنش در برابر آتش

– مقاومت در برابر آتش

– نفوذ پذیری بخار آب

– مقاومت در برابر ضربه

– صدابندی هوابرد مستقیم

– مقاومت حرارتی

کلیه خصوصیت های فوق بر اساس روش‌های استاندارد مربوط اندازه گیری می شود. این استاندارد، ارزیابی و گواهی پایداری عملکرد فرآورده ها را فراهم می سازد.

mohsen-momayez

Write a Reply or Comment