فوریه 07 2020 0دیدگاه
بسته‌بندی - استاندارد ملی 15962

بسته‌بندی- نی‌های پلی‌پروپیلن برای مصارف نوشیدن- استاندارد ملی 15962

استاندارد ملی 15962
سال تصویب: 1398
رشته: کمیته ملی استاندارد بسته بندی
موضوع: بسته‌بندی- نی‌های پلی‌پروپیلن برای مصارف نوشیدن- ویژگی‌ها

 

پیشگفتار

استاندارد «بسته بندی – نی های پلی پروپیلن جهت مصارف نوشیدن – ویژگی‌ها» که پیش‌نویس آن در کمیسیون‌های مربوط بر مبنای پذیرش استانداردهای بین‌المللی منطقه‌ای به عنوان استاندارد ملی ایران به روش اشاره شده در مورد الف، بنده ۷ ، استاندارد ملی ایران شماره ۵ تهیه و تدوین شده، در دویست و سی و یکمین اجلاسیه کمیته ملی استاندارد بسته‌بندی مورخ 9/5/1398  تصویب شد. اینک این استاندارد به استناد بند یک ماده ۳ قانون اصلاح قوانین و مقررات موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، مصوبه بهمن ماه ۱۳۷۱ به عنوان استاندارد ملی ایران منتشر می شود.

 

مقدمه

با وجود استفاده در سراسر جهان، نی نوشیدن پلی پروپیلن دارای استاندارد و ویژگی‌های خاصی نیست. این استاندارد، الزامات عمومی برای ابعاد و خواص عملکردی را برای اطمینان از محصولات با کیفیت ارائه می‌کند.

 

هدف و دامنه کاربرد

هدف از تدوین این استاندارد، تعیین مشخصات کلی، الزامات و روشهای آزمون نی های پلی پروپیلن(PP) جهت مصارف نوشیدن (در این استاندارد نی های پلی پروپیلن جهت مصارف نوشیدن، نی PP نامیده می‌شود) می‌باشد.

 این استاندارد برای نی هایPP با قطر داخلی ۳ تا ۱۲ میلیمتر، کاربرد دارد.

 

سرسره‌های آبی-قسمت 1: الزامات ایمنی و روش‌های آزمون

mohsen-momayez

Write a Reply or Comment