فوریه 04 2018 0دیدگاه

OHSAS 18001 (استاندارد ایمنی و بهداشت حرفه ای)

استاندارد OHSAS 18001 چیست؟

استاندارد 18001 را استاندارد مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی هم می نامند، استانداردی که در آن الزاماتی را برای سازمان ها ارائه می کند که می خواهند ایمنی کارکنانشان را بالاترین حد ممکن نگهدارند. این استاندارد الزاماتی را برای یک سیستم مدیریت به منظور توانا ساختن سازمان جهت کنترل ریسک ها و بهبود عملکرد خود مشخص می کند. 

این استاندارد از نظر متن و الزامات به استاندارد ایزو 14001 ورژن 2004 بسیار شبیه است و بجای الزامات محیط زیستی الزامات ایمنی و بهداشت شغلی آورده شده است.

استاندارد 18001 توسط سازمان بین المللی ایزو تدوین نشده است و به همین سبب نباید از عبارت ایزو در کنار آن استفاده کرد، این استاندارد را OHSAS 18001 می نامند.(مخفف Occupational Health and safety Assessment series به معنی سری ارزیابی ایمنی و بهداشت حرفه ای) می باشد.

این استاندارد، شامل استاندارد های OHSAS18001 و OHSAS18002 بوده که نیازمندیهایی را برای سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای مانند استاندارد های مشابه BS 8800, ISA 2000, AS4801 و … بیان می دارد تا سازمان را قادر سازد تمام ریسک های ایمنی و سلامت حرفه ای خود را تحت کنترل در آورده و کارایی آن را بهبود بخشد.

سازمان بین المللی ایزو در راستای OHSAS 18001 استانداردی را مطرح کرده اند تحت عنوان ISO 45001، که در راستای استاندارد نام برده، بوده و علاوه بر آن با نگاه جدید و بروز به قصیه الزامات ایمنی و بهداشت شغلی داشته است.

 

تاریخچه OHSAS 18001:
  1. با توجه به نبود استانداردی بین المللی در خصوص ایمنی و بهداشت شغلی در سال ۱۹۹۸ در کمیته ای با نظارت و رهبری انیستیتو استاندارد بریتانیا (BSI) تشکیل شد.
  2. این کمیته با همکاری شرکت های انگلیسی صدور گواهینامه مشغول تدوین استانداردی در زمینه ایمنی و بهداشت شغلی شدند.
  3. اولین نسخه مربوط به استاندارد OHSAS18001 در سال ۱۹۹۹ ارائه شد.
  4. آخرین ویرایش مرتبط با سال ۲۰۰۷ می باشد.
  5. سازمان بین المللی ایزو در سال های اخیر کمبود این استاندارد را احساس کرده و  اقدام به تدوین این استاندارد نموده و قرار است استانداردی با نام ایزو ۴۵۰۰۱ ارائه شود، این استاندارد اکنون در مرحله پیش نویس بوده و انتظار می رود تا اواخر سال ۲۰۱۷ و یا سال ۲۰۱8 منتشر شود.

 

دامنه کاربرد OHSAS 18001:

استاندارد مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای OHSAS18001 دارای الزاماتی است که با هدف کاهش ریسک در سازمان ها تدوین شده اند. این الزامات که برای سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای طرح ریزی و نوشته شده اند در صورت اجرا در سازمان ها می توانند از طریق کنترل خطرات موجب بهبود عملکرد سازمان شوند. دامنه کاربرد این استاندارد به عواملی مانند خط مشی ایمنی و بهداشت حرفه ای و ماهیت و شرایطی که در آن فعالیت مینماید و خطرات و پیچیدگی این فعالیتها بستگی دارد. OHSAS18001 قصد دارد تا به موضوعات ایمنی و بهداشت حرفهای اشاره نماید و نه به ایمنی محصول و خدمات.

 

از طرف دیگر OHSAS 18001 بخشی از سیستم مدیریت یکپارچه (IMS) می باشد.

mohsen-momayez

Write a Reply or Comment